Global Standartlarda Hazırlanan
Projelerle Kaliteli Hizmet

Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Kare Bilişim olarak, müşterilerimiz için Veri Merkezi ve BT alanında tasarladığımız projelerimizi, global standartlara uygun bir şekilde, başarısı kanıtlanmış yönetim sistemleri ve metodolojiler ile planlıyor ve yönetilmesini sağlıyoruz. Bilgi teknolojileri proje yönetiminde, birlikte çalışılan kurum ya da kuruluşun stratejilerine uygun bir şekilde hareket edilmesi, etkin analiz ve planlamanın yapılması, projenin başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi ve koordinasyon ve etkileşimin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gibi adımları takip ediyoruz.

Kare Bilişim Teknolojileri olarak risk yönetimi, kapsam yönetimi, tedarik yönetimi, entegrasyon yönetimi, kalite yönetimi, iletişim yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve maliyet yönetimi gibi proje hizmetleri veriyoruz. Projelerin uygulama aşamalarına geçildiğinde ise doğru gözlem ve denetimler ile kontrolleri tamamlıyor ve BT proje yönetimi alanında gerçekleştirilecek tüm adımları en doğru, eksiksiz ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Proje Planlama ve Yönetim Hizmeti

Müşterilerimize global standartlarda projeler tasarlıyor ve tasarladığımız projelerin yönetimini ve planlanmasını global metodolojiler ile gerçekleştiyoruz. Proje planlaması ve yönetimi kapsamında veri merkezlerinin projelendirilmesinden sertifikasyon hizmetlerine kadar danışmanlık hizmetlerinin her adımını gerçekleştiriyoruz.

Sahip olduğumuz bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojik altyapı sayesinde; veri merkezlerinin tasarımı, uygulaması, optimizasyonu, altyapısı, danışmanlığı ve modernizasyonu ile ilgili hizmetleri en verimli şekilde sunuyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken hizmetin sunulduğu kurum veya kuruluşun iş hedeflerine paralel davranmaya özen gösteriyor, gerçekçi bir büyüme planı hazırlıyor ve aşırı boyutlandırmadan kaçınarak düşük maliyetle maksimum verimlilik sağlamayı hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Hizmetlerimiz:

  • Kapsam Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Tedarik Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
  • Entegrasyon Yönetimi