Veri Merkezi Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Proje Planlama ve Yönetim

Veri merkezlerinin projelendirilmesi, kurulması, yönetilmesi ve tasarlanması gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi noktasında birçok işletme, kurum veya kuruluşun yönetim ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirecek bilişim şirketlerine ihtiyacı var. Bütün bu hizmetlerin yanında ayrıca sertifikasyon hizmeti veren bilişim şirketleri daha çok tercih ediliyor. Kare Bilişim, veri merkezinin projelendirilmesinden sertifikasyon hizmetlerine kadar danışmanlık hizmetlerinin her adımını gerçekleştiriyor.

Tasarım, Uygulama ve Optimizasyon

Veri merkezlerinin iklimlendirme, soğutma, iletişim, güvenlik ve izleme altyapılarının planlanması ve tasarımıyla birlikte, optimizasyonu da büyük önem taşıyor. Kare Bilişim, tüm bunları gerçekleştirirken veri merkezine yapılan yatırımın iş hedeflerine yönelik yapılmasına da özen gösteriyor. Uygulama aşamasında durum analizleriyle birlikte, gerçekçi bir büyüme planı yapılmasını ve aşırı boyutlandırmadan kaçınılmasını hedefliyor. Optimum kapasite ve yer kullanımını sağlıyor, verimliliğin devamı ve artırılması açısından iş sürekliliğine özen gösteriyor. Süreklilik ise teknolojik ve dijital dünyada başarının anahtarı olarak kabul ediliyor.

Veri Merkezi Altyapısı ve Yönetimi

Önemli verilerin saklandığı veri merkezleri, güvenilir, sürekliliği olan, performansı yüksek ve ölçeklenebilir altyapılara ihtiyaç duyuyor. Veri merkezi altyapıları kurulurken enerji verimliliği yüksek, kolay yönetilebilir, yedekli ve güvenli olmalarına dikkat ediliyor. Kare Bilişim, uzmanlık gerektiren tüm bu gereklilikleri hizmet olarak sunuyor ve sonrasında bu altyapıların yönetimini ve takibini de gerçekleştiriyor.

Danışmanlık ve Sertifikasyon

Veri merkezlerinin dizaynı, sürdürülebilirliği, planlanması ve yönetilmesi amacıyla gerekli bilgi birikimine, metodolojiye ve araçlara sahip uzman bilişim şirketlerine ihtiyaç duyuluyor. Kare Bilişim uzman kadrosuyla proje yönetimi, kontrolörlük, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerini bir arada sunuyor.

Veri Merkezlerinin Modernizasyonu

Yeni nesil uygulamalar ve yeni BT mimarilerinin gittikçe büyüyen iş yükü talepleri, var olan tesislerin güncellenmesi veya yeni tesislerin dağıtımıyla birlikte mevcut veri merkezlerinin modernize edilmesini gerektiriyor. Modernizasyon hizmetleri, yedekleme gücünü soğutma ve yükseltme gibi uygulamalarla, veri merkezi altyapısının yenilenmesini sağlıyor. Günümüzde işletmeler hızlı bir şekilde bilgi teknolojilerinde büyüme sağlıyor. Veri merkezleri ise bununla birlikte yaşlanıyor. Kare Bilişim sürekli olarak yenilenen ve gelişen teknoloji karşısında yaşlanan veri merkezlerinin modernizasyonunu sağlayarak, mevcut veri merkezlerini modernize ediyor ve düşük maliyetle yüksek verimlilik alınmasını sağlıyor.