Uptime Institute Veri Merkezi Tier Standartları

Tier Standardı Nedir?

Tier sertifikasyonu en güvenilir ve sağlıklı veri merkezinin standartlarını belirliyor. Uptime Institute tarafından belirlenen Tier standartları sertifikasyon hizmetiyle tescilleniyor. Veri merkezleri için kesintisiz enerji büyük önem teşkil ediyor. Tier standartlarına sahip bir veri merkezinde, şebekelerden birinde karşılaşılacak en kötü senaryoda dahi sistemin kesintiye uğramaması amaçlanıyor. Bu sayede veri merkezlerinin sürekliliği sağlanıyor, risk ve maliyet azalıyor, yedekleme güvence altına alınıyor ve verimlilik artıyor.

Tier Standartları Sertifikasyon Hizmeti

Veri merkezi kullanılabilirlik seviyeleri olarak da tanımlayabileceğimiz ve standartları Uptime Institute tarafından belirlenen Tier seviyeleri, uluslararası alanda kabul görmüş veri merkezi sertifikasyonu ile belli kurallara, gerekliliklere ve şartlara bağlı olarak sağlanıyor.

Tier Standardı Seviyeleri

Veri merkezleri gelişmişliklerine göre dört seviyeye ayrılıyor. Tier seviyesi arttıkça, veri merkezinin kalitesi ve kullanılabilirlik seviyesi de artıyor. Günümüzde en kritik konulardan biri olan internet erişimi ile birlikte, aynı zamanda verilerin saklanması ve verilere her an ulaşılması da oldukça önem arz ediyor. Veri merkezleri barındırdıkları yedek güç kaynakları, iklimlendirme sistemleri, yedek veri iletişim bağlantıları, yangın söndürme ve güvenlik sistemleri ile verilerin en güvenli şekilde saklanmasını ve internet erişiminin devamlılığını sağlıyor. Sağladıkları faydalar maliyetlerin azaltılmasından itibarın korunmasına kadar uzanan veri merkezleri Tier 1, Tier 2, Tier 3 ve Tier 4 sertifikalarıyla seviyelendiriliyor.

Tier 1 standardı bulundurduğu UPS (kesintisiz güç kaynağı) ile anlık kesintileri ve çöküntüleri önlüyor. Bunun dışında koruma elemanları ve yedekli kapasite içermiyor. Mekanik tesisatlar, elektrik ve bilgisayar sistemleri tek dağıtım hattından beslenmelerinin ve yedeksiz olmalarının bir sonucu olarak arızalara karşı savunmasız bir yapıya sahip. Ayrıca bakım yapılması gereken durumlarda sistemler tamamıyla kapatılıyor.

Tier 2 standartlarına sahip veri merkezleri senede maksimum 2 kez bakıma giriyor ve maksimum 1 kez de öngörülemeyen problemlerle karşılaşıyor. IT ekipmanlarının arızalardan etkilenmemesine yardımcı oluyor ve yedekli sistemleri sayesinde bazı bakım ayrıcalıkları sunuyor.

Tier 3 veri merkezlerinde eşzamanlı bakım uygulaması yapılabiliyor. Bu durum da yıllık bakım kesintilerinin önüne geçiyor. Fakat beklenmedik arıza durumlarında elektrik kesintilerine sebep olabiliyor. Tier 3 standardına sahip bir veri merkezi 2,5 yıl içerisinde sadece 4 saatlik bir kapanma ihtimaline sahip. Tier 4 standardına sahip olabilmek için, iki farklı şebekeden elektrik dağıtımı ve her hat için ayrı yedekli kapasite elemanları gerekiyor. Sistem, planlı bakım zamanları da dahil olmak üzere asla kesintiye uğramıyor ve tüm IT parçalarında çift elektrik girişi bulunuyor. Birçok ayrıcalık sağlayan Tier 4 standartlarına sahip veri merkezleri, 5 sene içerisinde maksimum 4 saatlik kesinti yaşatarak verilerin korunurluğunu ve sistem performansını üst düzeylere taşıyor.