MPO/MTP Polarizasyon

MPO/ MTP teknolojisi 40/100GbE’ye geçişe öncülük eden ölçeklenebilir, yükseltilebilir özelliklere sahip yüksek yoğunluklu, esnek ve güvenilir bir sistemdir.

Ancak Ağ tasarımcıları uçtan uca çok fiberli MPO/MTP bileşenleri kullanarak bu dizi bağlantıların uygun polaritesini sağlamakta bazen zorluklarla karşılaşmaktadır.

Polarite genellikle bir akış yönünü tanımlamak için kullanılır. Fiber optik bağlantı için, gönderme ve alma (Tx/Rx) polaritesi, optik fiberden geçen ışığın yönünü tanımlar. Her optik bağlantının, A ucundaki vericinin B ucundaki alıcıya bağlı olmasını ve bunun tersini sağlaması gerekir.

TIA 568 standardı bu makalede tanıtılacak olan üç yöntemle MPO/ MTP sistemlerin doğru polarite ile çalışmasını sağlamıştır.

Üç Polarizasyon Yöntemi için Üç Kablo

TIA 568 standardı tarafından tanımlanan uygun polarite için üç yöntem, Metot A, Metot B ve Metot C olarak adlandırılır. Bu standartları eşleştirmek için, farklı özelliklere sahip üç tip MPO Tip A, Tip B ve Tip C olarak adlandırılan yapılar, üç farklı bağlantı için kullanılmaktadır.

Bu bölümde öncelikle üç farklı kablo ardından üç farklı bağlantı yöntemi tanıtılacaktır.

MPO Trunk Kablo Tip A:

 Düz kablo olarak da bilinen Tip A kablo, bir ucunda KEY UP MPO konektörü, diğer ucunda KEY DOWN MPO konektörü bulunan düz geçişli bir kablodur. Bu kablonun her iki ucundaki fiber core’ların aynı core konumuna sahip olmasını sağlar. Örneğin bir taraftaki konektörün 1 (P1) konumunda bulunan fiber core, diğer konektörde P1’e ulaşacaktır. 12 core MPO Tip A kablosunun fiber dizisi yukarıdaki gibidir.

Ters çevrilmiş fiber MPO Trunk olarak bilinen Tip B kablo, bir ucunda KEY UP MPO konektör, diğer ucunda KEY UP MPO konektör olarak sonlanır. Bir uçtaki P1’deki fiber core karşı uçta P12’deki fiber ile eşleştirilir. Yukarıdaki resim, 12 core MPO Tip B kablonun fiber dizisini göstermektedir.

MPO Trunk Kablo Tip C:

 Tip C MPO Trunk kablo her iki tarafında KEY UP konektör ve KEY DOWN konektöre sahip olduğundan TİP A kabloya benzemektedirç Bununla birlikte Tip C’de bir uçtaki her bitişik core çifti diğer uçta ters çevrilir. Örneğin bir ucundaki konum 1’deki fiber core, kablonun diğer ucunda konum 2’ye kaydırılır. Bir uçtaki 2.konumdaki fiber core karşı uçtaki konum 1’e kaydırılır. C Tipi kablonun fiber dizisi yukarıda resimde şematize edilmiştir.

ÜÇ BAĞLANTI YÖNTEMİ

Farklı polarite yöntemleri için farklı tip MTP trunk kablolar kullanılır. Ancak fiber devreyi elde etmek için tüm yöntemlerde fiber dubleks patch kablo kullanılmalıdır. TIA standardı ayrıca, uçtan uca bir fiber çift yönlü bağlantıyı tamamlamak için LC veya SC konektörle sonlandırılmış iki tip çift yönlü fiber patch kablo tanımlar. A’dan A’ya çapraz tip patch kabloyu ve A’dan B’ye düz tip patch kablonun şematize edilmiş halini aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

TIA Standartları tarafından tanımlanan uygun polarizasyon bağlantılarını aşağıda üç metotla inceleyeceğiz.

METOT A:

Bağlantı yöntemi A aşağıdaki görselde şematize edilmiştir. A tipi bir Trunk kablo, bağlantının her iki tarafında bir MTP modülünü bağlar. Yöntem A’da polariteyi düzeltmek için iki tip patch cord kullanılır. Soldaki patch kablo strandart dubleks A to B tipi iken sağ tarafta A to A tipi dubleks patch kablo kullanılır.

METOT B:

Bağlantı yöntemi B aşağıdaki görselde şematize edilmiştir. B tipi bir Trunk kablo, bağlantının her iki tarafında bir MTP modülünü bağlar. Daha önce belirtildiği gibi B tipi Trunk kablonun fiber uçları her uçta  da terstir. Bu nedenle standart A to B tipi dubleks patch kablo çift taraflı olarak kullanılmaktadır.

METOT C:

Bağlantı yöntemi C aşağıdaki görselde şematize edilmiştir. C tipi bir Trunk kablo, bağlantının her iki tarafında bir MTP modülünü bağlar. Her iki uçtaki bağlantı kabloları, A to B tipi dubleks patch kablodur.

MTP/ MPO bileşenlerini kullanan ağ tasarımcıları, sistemi oluştururken doğru MTP kabloları, doğru MTP konektörleri, MTP kaseti ve fiber optik kabloları seçtiğinden emin olmalıdır. Farklı durumlarda farklı gereksinimlere göre üç yöntem de sahada uygulanabilir.

MTP sistemlerinde polarite ve 40/100GbE iletim polarite çözümleri hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.